TFC-1209

Network Modülü

TFC-1209

GENEL ÖZELLİKLER
- Class A ve Class B bağlantı şekillerini destekler
- Ring ve Bus Network topolojileri ile güvenilir ve mantıksal
veri iletimi sağlar
- RS485 seri iletişim yöntemini kullanır ve veri iletişim hızı
230.400bps’dir
- Peer-to-peer iletişim ağı özelliği ile tüm panellere eş
düzeyde erişim hakkı ve komut gönderme imkanı sunar
- Teknim tarafından geliştirilmiş Multi-master, Token-Passing
iletişim yöntemi olan TdNET protokolünü kullanır
- Master panele ya da ana bilgisayara ihtiyaç duyulmadığı
için tek cihaza bağlılığın ortadan kalkması ile sistem ömrünün
daha uzun olmasını sağlar
- Network kartının arıza göstermesi durumunda kartın
giriş ve çıkış bağlantılarını bypass ederek network
hattının sürekliliğini sağlar
- En fazla 16 panele kadar network bağlantısı kurabilir
- Hatta bağlandığı anda 20 saniye içerisinde iletişime
dahil olur ve bunun için bir ayar gerektirmez
- Network edilmiş tüm panelleri, herhangi bir panel
üzerinden izleyebilme imkanı sunar
- Açık devre yönünü gösteren hata ledleri ve bağlantı
durumunu gösteren link ledi ile görsel bildirim sağlar
- Konnektör ve şase bağlantısı ile ana karta takıp kolay
bir şekilde çalıştırılabilir
TdNET® NETWORK İLETİŞİM PROTOKOLÜ
TdNET, Teknim tarafından üretilen tüm ürünlerin birbirleri ile network kurabilmeleri için geliştirilmiş güçlü ve
güvenilir bir iletişim protokolüdür. TdNET protokolü, Uluslararası Standart Organizasyonunun tanımlamış olduğu OSI
(Open Systems Interconnection) modeline göre Network ve Data Link katmanlarını tanımlamaktadır.
TdNET Protokolü, RS485’in diferansiyel özelliğinden faydalanmasının yanı sıra hatalı veri aktarımlarını engellemek
amacıyla CRC kontrolü de gerçekleştirmektedir. Böylece veri aktarımı hem güvenilirdir hem de haberleşmeye zarar
verebilecek kirlilik ve yüksek frekans etkilerini elimine edebilmektedir.
8 bitlik hedef ve kaynak adres alanları ile 255 farklı cihaz aynı anda birbiri ile haberleşebilmektedir.
Protokol “Token Bus” ve “Token Ring” topolojilerinin her ikisini de desteklemektedir. “Token Ring” olarak bağlanmış
bir network hattındaki cihazlar hat üzerinde herhangi bir kopukluk oluştuğu durumda otomatik olarak “Token Bus”
topolojisine dönme yeteneğine sahiplerdir.

Diğer Bilgiler

TFC-1208 Network Modülü, TdNET protokolü ile 16 paneli birbirine bağlayarak güçlü bir ring ya da bus network
bağlantısının kurulmasını sağlar. Her network kartı panele bağlanabildiği gibi, panel olmadan da tek başına ek
bileşen özelliği ile bilgisayar ya da elektronik kart gibi başka cihazlarla birlikte çalışarak ekstra uygulamalarda da
kullanılabilmektedir. Cihazlar arası mesafe 1.000m’den fazla olan yerlerde ya da EMC sorunlarının olduğu sahalarda
RS485 / Fiber optik dönüştürücü kullanılması tavsiye edilir.
Sistem ağırlığının dağıtılması gerektiği durumlarda ya da birden fazla binanın bulunduğu bir alanda tüm panelleri
birbirine bağlayarak ring ya da bus network oluşturulmasını ve tüm sistemin tek bir panel gibi çalışmasını ve kontrol
edilmesini sağlamaktadır.
TdNET network kartının kullanılması ile 16 panelli bir network sisteminde 7.680 cihazın izleme ve kontrolü
gerçekleştirilebilmektedir.