TFM-1011

Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Kuru Kontak İzleme (Giriş) Modülü - (Tek Giriş)

TFM-1011

TFM-1011 modülü kuru kontak izleme amaçlı kullanılmaktadır. Girişin “normalde açık” ya da “normalde kapalı” olarak çalışacağı panel üzerinden belirlenir.
Giriş modüllerinde durum değişimlerinin bir kere mi izleneceği yoksa sürekli mi izleneceği yine panel üzerinden seçilebilir.

Diğer Bilgiler