TFB-2266

Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Yangın Alarm Butonu

TFB-2266

 Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Daha sonra da faydalanmak için saklayınız.
 Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm uyarı ve önlemlere uyunuz. Tüm işletme ve kullanma talimatlarına sırası ile uyunuz.
 Cihazları su ve nemden uzak tutunuz.
* AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün.
* 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.
* Tüketici, garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemimin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.