TOC-0250

Harici Mini Metal Tip Manyetik Kontak

TOC-0250

NC. Metalik Gri. Çinko alaşım. 35 cm Zırhlı Kablo. Algılama mesafesi:20-30mm.
Boyutlar:31x14,5x7,5mm
» Algılama mesafesi : 20-30mm
» Boyutlar : 31x14,5x7,5mm

Diğer Bilgiler