TFM-1010

ANALOG ADRESLİ KURU KONTAK İZLEME (GİRİŞ) MODÜLÜ - (TEK GİRİŞ)

TFM-1010

TFM-1010 modülü kuru kontak izleme amaçlı kullanılmaktadır. Girişin “Normalde Açık” ya da “Normalde Kapalı” olarak çalışacağı panel üzerinden belirlenir. Giriş modüllerinde durum değişimlerinin bir kere mi izleneceği yoksa sürekli mi izleneceği yine panel üzerinden seçilebilir.
Diğer dökümanlara sayfamızdan ulaşabilirsiniz.